Bokningsregler

Camping Key Europe
Vilshärads camping är medlem i SCR Svensk Camping vilket innebär att man behöver ha ett giltigt Camping Key Europe för att bo hos oss. Det finns nu två varianter av kort/app, ett kostnadsfritt och ett med rabatter och försäkring som kostar 160kr/år. Vill ni köpa ett kort så kan ni köpa det hos oss eller här på vår hemsida.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år

Bokningsbekräftelse
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du har bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa om detta snarast.

När blir bokningen bindanade?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse på din bokning från oss. 

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

Betalning
Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomst
Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomst kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att göra en delbetalning om 10% dock minst 500kr. Den första delbetalningen ska göras inom 10 dagar från det att bokningen blir bindande. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.
Om du valt att delbetala skall resterande belopp betalas 40 dagar före ankomst.

Vid bokning som görs 40 dagar eller senare före ankomst
Om bokningen görs 40 dagar eller senare före ankomst skall slutbetalning göras i anslutning till bokningstillfället mot faktura med våra betalningsvillkor.

Sen eller utebliven betalning
Om du inte betalar eventuell första delbetalning i tid har vi rätt att annuleradin bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller regler för avbokning.

Ändring av bokning
Ändring av bokning kan göras fram till 7 dagar före ankomst i mån av plats.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss. För avbokning senare än 40 dagar före ankomst uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

Avbokningsvillkor
För avbokning gäller följande villkor (när regler öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

• Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträdet ska du betala högst 10% av det avtalade beloppet.
• Sker avbokningen 39-8 dagar före tillträde ska du betala högst 25% av avtalat belopp.
• Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde ska du betala högst 75% av avtalat belopp.
• Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl,       återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Kostnad för avbeställningsskydd är 175kr.
Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.
Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:
• vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
• att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll t.ex omfattande eldsvåda eller översvämmning i din bosad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska står fast vid din bokning
• vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret
• om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.
Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in til oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.
Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.